Приложение №1 към бел. под линия №1 /част 1/

Източник: Личен архив на Антон Тодоров

Актуализация на приватизационната оценка , направена от "Хирон Мениджмънт Консултинг" ООД, февруари 1997 г.

^