Приложение №18 към бел. под линия №34

Източник: Личен архив

Писмо на адвокатите на "Зееви Холдинг" до Захари Желязков, Иван Костов и Антони Славински.

^