Приложение №17 към бел. под линия №33

Източник: Личен архив
Писмо на адвокатите на "Зееви Холдинг" до Изпълнителния и Надзорния съвет на АП.

^