Приложение №15 към бел. под линия №29

Източник: Личен архив


Писмо на народния представител Петър Димитров до вицепремиера Петър Жотев.

^