Приложение №13 към бел. под линия №26

Източник: Личен архив


Писмен отговор на премиера Иван Костов на актуален въпрос на народния представител Петър Димитров.

^