Приложение №12 към бел. под линия №23

Източник: Личен архивПисмо на министър Иван Нейков до ИС и Нс на Агенцията за приватизация.

^