Приложение №11 към бел. под линия №22

Източник: Личен архив


Платежни нареждания на Филип Мустаков, директор на АК "Балкан", направени без знанието на борда на директорите.

^