Приложение №10 към бел. под линия №21

Източник: Личен архив
Информация относно неправомерно разпореждане с активи на АК "Балкан" от страна на изпълнителния директор Филип Мустаков.

^