Приложение №9 към бел. под линия №20

Източник: Личен архивИнформация за действията на търговския директор на АК "Балкан", насочени срещу интересите на българската държава.

^