Приложение №8 към бел. под линия №19

Източник: Личен архивИнформация относно противоречиви моменти в предстоящ за подписване договор от "Балкан" за лизинг на 2 броя самолети Аирбус 310-324.

^