Приложение №7 към бел. под линия №16

Източник: Личен архив


Справка относно банковите сметки в чужбина на авиокомпания "Балкан".

^