Приложение №4 към бел. под линия №13

Източник: Личен архив
Писмо на Муравей Радев до Зееви-Аркиа джойнт венчър.

^