Приложение №3 към бел. под линия №8

Източник: Личен архив на Антон ТодоровРМС №466 от 29 юни 1999 г.

^