Приложение №2 към бел. под линия №7

Източник: Личен архив на Антон ТодоровДоговор за приватизацията на "Балкан" ЕАД.

^