Приложение №1 към бел. под линия №5

Източник: Личен архив


Съпоставка между офертите на "Улрих Бетелер", "Зееви груп" и "Балкан Еър".

^