Приложение №2 към бел. под линия №9 /част 1/

Източник: Личен архив на Антон Тодоров
Договор за продажба на "Нефтохим" АД

^