Приложение №1 към бел. под линия №7

Източник: Личен архив

Справка за вноса на суров петрол в периода 1991 - 2003 г.

^