Приложение №32 към бел. под линия №59

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС


^