Приложение №31 към бел. под линия №58

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС^