Приложение №30 към бел. под линия №57

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Решение №389 от 14 юни 1999 г. на МС за одобряване на приватизационен договор на "Кремиковци".

^