Приложение №29 към бел. под линия №56

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Извлечение от Протокол № 19/02.06.1999 г. от заседанието на Надзорния съвет на АП

^