Приложение №28 към бел. под линия №53

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Писмо до Захари Желязков от Питър Хайдебрук.

^