Приложение №27 към бел. под линия №52

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС


Писмо от "Дару Металс" до Захари Желязков.

^