Приложение №26 към бел. под линия №51

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Писмо на VAIT, в което те обещават отпускане на оборотен капитал в размер на 10 милиона долара.

^