Приложение №25 към бел. под линия №50

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо от "Ladna Valavnica" до "Дару Металс".

^