Приложение №24 към бел. под линия №49

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо от "Дару Металс" до Александър Божков, Муравей Радев, Захари Желязков, "WS Atkins".

^