Приложение №22 към бел. под линия №46

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо на Светлана Димитрова, изпълнителен директор на "Дару Металс" до "Аткинс", с което заявява желание на фирмата да участва в процедурата за покупка на 71% от акциите на "Кремиковци"

^