Приложение №21 към бел. под линия №45

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Шорт листа на офертите за "Кремиковци"

^