Приложение №20 към бел. под линия №44

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Протокол за отваряне на оферти за закупуване на акции, съставляващи 71% от капитала на "Кремиковци" АД.

^