Приложение №19 към бел. под линия №43

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията


Предложение за метода на продажба на "Кремиковци" изпратено на Захари Желязков от Майк Митън.

^