Приложение №18 към бел. под линия №42

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо от Александър Съботинов до Даниел Бейн.

^