Приложение №17 към бел. под линия №42

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо на Александър Съботинов до "Дюферко".

^