Приложение №16 към бел. под линия №42

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо от Александър Съботинов до Лучано Гуалди.

^