Приложение №15 към бел. под линия №42

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС

Писмо от Александър Съботинов до изпълнителния директор на "Кремиковци", в което го уведомява, че между Агенцията за приватизация и "WS Atkins International" Ltd. е подписан договор за подготовка на приватизационна сделка.

^