Приложение №14 към бел. под линия №41

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС

Проект за решение за приватизиране на до 70% от капитала на "Кремиковци", изготвен от Александър Божков.

^