Приложение №13 към бел. под линия №40

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС


Доклад на Александър Съботинов (новият изпълнителен директор на Агенцията за приватизация) изпратен до Александър Божков и Иван Костов. 

^