Приложение №11 към бел. под линия №37

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо от "Дюферко", които проявяват интерес към "Кремиковци".

^