Приложение №10 към бел. под линия №36

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо от Даниел Брейн (вицепрезидент на RUMA - USA), в което той изразява интерес към "Кремиковци".

^