Приложение №9 към бел. под линия №35

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПисмо от Агенцията за приватизация до изпълнителния директор на "Кремиковци", в което се изисква да бъдат попълнени информационните карти и форми, свързани с приватизацията на предприятието.

^