Приложение №8 към бел. под линия №34

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Писмо на Веселин Благоев (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация) до Александър Божков (вицепремиер) и министъра на финансите Светослав Гаврийски, в което се посочват приоритетните приватизационни прокети, по които работи агенцията.

^