Приложение №7 към бел. под линия №29

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Според препоръките на оценката на "Кремиковци", крайната стойност на комбината е  между 40 и 103 милиона долара.

^