Приложение №6 към бел. под линия №27

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС


Доклад за оценка на "Кремиковци", представен на 25 септември 1998 г.

^