Приложение №5 към бел. под линия №26

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Пълномощно №78/06.08.1999 г., с което Захари Желязков (изпълнителен директор на Агенцията за приватизация) упълномощава Димка Спасова да подпише допълнителното споразумение към Договора за приватизационна продажба на 71% от капитала на "Кремиковци"

^