Приложение №4 към бел. под линия №25

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС


Допълнително споразумение между Агенцията за приватизация и "Дару Металс", подписано на 13 август 1999 г.

^