Приложение №3 към бел. под линия №24

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НСПриватизационният договор за продажбата на МК "Кремиковци" АД на "Дару Металс", подписан на 14 юни 1999 г., след одобрение на МС на България.

^