Приложение №2 към бел. под линия №15

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС

Доклада на Аксиния Славчева, изпълнителен директор на Агенцията за следприватизационен контрол относно изпълнението на задълженията по приватизационния договор.

^