Приложение №1 към бел. под линия №4

Източник: Архив на Комисията за борба срещу корупцията към 39 НС
Писмо от 16 февруари 2004 г. до Радослав Илиевски, зам.-председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията.

^