Приложение №27 към бел. под линия №51

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1039, л. 100Справка за преведените суми по договор №335/23.06.1993 г. за гражданско дружество между "Инко" ЕООД и Клуб "Кънки и хокей на лед" Славия

^