Приложение №26 към бел. под линия №50

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1039, л. 140-144Договор за гражданско дружество от 21.06.1993 г. между "Инко" ЕООД и Клуб "Кънки и хокей на лед" - "Славия"

^