Приложение №25 към бел. под линия №49

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1039, л. 93-99
Договор от 10.06.1993 г. между "Инко" ЕООД, "Ибико интернешънъл" ООД и "A & V Консултинг" за изграждане и експлоатация на покрита склдова база

^